Koguduste arenguprogramm

Koguduse mentorlus võib toimuda koguduse arenguprogrammi raames.

Taust ja eesmärgid

Koguduste arenguprogrammi eesmärgiks on koguduse teadlik edasiminek palvemeeles otsitud ja ühiselt kokkulepitud suunas. Protsessi käigus kaardistatakse faktide ja koguduse liikmete tagasiside põhjal olukord, mentorite abiga uuritakse olukorda sügavuti ning siis seatakse ühiselt järgnevaid eesmärke. Programmi viimase osana jääb üks mentor kaasa aitama eesmärkide elluviimisel.

Arenguprogrammi väljatöötamist on inspireerinud rahvusvaheline kogemus, aga lõpplahendus on eestipärane ja teadmuspõhine kohalik kombinatsioon. Programmi eestvedajaks on Meego Remmel ja Einike Pilli. Arenguprogrammi on heaks kiitnud EKB Liidu juhatus ja vanematekogu.

Ülesehitus

 1. Kirjalik eneseanalüüs
  – Statistiline eneseanalüüs – täidab vaid koguduse juht, kellel on ligipääs statistikale
  – Tagasisideküsitluse täitmine – täidab laiem ring koguduse liikmeid
 2. Mentorite külastus, mis koosneb omakorda kahest osast:
  – Fookusgrupi intervjuud eri tegevussuundade esindajatega täpsustamaks küsitlusest saadud andmeid
  – Arenguseminar mentorite tagasiside saamiseks ja koguduse poolt enda edasiste sammude määratlemiseks
 3. Kolm-neli jätkuseminari ühe aasta jooksul ühe mentoriga, mille jooksul viiakse eesmärke ellu

  Arenguprogrammi koordineerib liidu poolt Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja EKB liidu mentorluse koordinaator Meego Remmel. Koguduse poolt lepitakse kokku üks kontaktisik, kes hoolitseb arenguprogrammiga seotud kommunikatsiooni eest seminariga ja koguduse sees. Programmi alguses sõlmitakse kirjalik kokkulepe koguduse ja seminari-poolse programmi kontaktisiku vahel. Hindamise hinnaklass sõltub koguduse suurusest ja lepitakse kokku lepingu sõlmimisel. Programmi edukaks läbiviimiseks on koguduse enda huvi ja aktiivne panustamine hädavajalikud.

Huvi korral ja info saamiseks pöörduge palun meego ätt ekklesia.ee