Eesti kristlike mentorite leht

Käesolev veebileht annab ülevaate Eesti EKB Koguduste Liidu ja selle tööharude ühistöös kokku kogutud mentoritest. Siia andmebaasi kogutud inimesed on läbinud Kõrgema Usuteadusliku Seminari korraldatud mentorluse koolitusi, mistõttu võite neid usaldada. Võrgustikku kuuluvad mentorid on kõik kristlased, aga mitte kõik ei ole EKB Liidu liikmed – meie võrgustik on suurem.

Mentorlus on protsess, mille käigus mentor toetab ja julgustab mentiid isiklikus, ametialases ja vaimulikus arengus.
Mentor valitakse mentii poolt ning initsiatiivi mentoriga kohtumiseks võtab samuti mentii.
Mentorluse eesmärgiks on aidata kristlikku töötegijat teostada eneseanalüüsi ja leida sobivad meetodid ja vahendid enesearenguks, mõnikord aga kriisi ennetamiseks või ületamiseks.

Kuidas andmebaasi kasutada

Erinevad viisid mentoreid otsida ja filtreerida võimaldavad teil leida kontakti nimelt teile sobivate inimestega, kellele teha ettepanek mentorlikuks koostööks. See, kas konkreetne mentor on teiega koostööks valmis, sõltub mitmetest asjaoludest ja selgub, kui te temaga kontakti võtate.

Antud võrgustiku abil võivad ka mentorid ise leida endale tugisiku, olgu mentorsuhte arendamiseks või supervisiooniks.

Kui soovite arendada hoopis oma kogudust või mõnda koguduslikku töövaldkonda, siis soovitame koguduse arenguprogrammi, mille kohta leiate rohkem infot siit.

Soovime teile õnnistatud mentorluskogemust!


Leia mentor

Kõigepealt valige, kas otsite meessoost või naissoost mentorit ja seejärel valdkond, mis teemas mentorlust soovite. Nt kui olete noor, siis valige “noored”, kui lastetöö juht, siis noorsootöö jne.

Kõigepealt vali soovitud mentori sugu, seejärel valdkond.
  • Sugu

  • Valdkond